V současnosti realizujeme kurzy akreditované u MPSV:
Prevence syndromu vyhoření – základní principy, A2019/0986-SP/PC/PP/VP
Efektivní práce s konfliktem – vybrané techniky, A2019/0987-SP/PC/PP/VP
Realizujeme také 3 kurzy neakreditované např.:
Jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny – práce s emocemi v profesním vztahu
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - psychosomatika
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy, psychopatie – rozpoznávání a péče - úvod do problematiky
Připravíme Vám kurz rozvíjející osobní či manažerské kompetence „na míru“